Maskinfolk (Machina Populus)

Bubblan

De kommer upp på däck ibland men har likt mullvadar svårt att orientera sig i dagsljus. Man känner igen dem på de högt upphissade byxbenen och ficklampan i bakfickan. När maskinfolk vistats för länge i solljus blir de irriterade.

För allas trevnad bör man då försiktigt fösa tillbaka dem ner i maskinrummet, det gör man lättast genom att locka med en kopp svart kaffe spetsad med hydraulolja. Även smörkakor i plåtburk kan fungera.

Maskinfolk är växelvarma och trivs därmed bäst i sällskap av de övriga i flocken. Inför vintern letar de upp en lämplig håla under däck dit de leder in spillvärme. Hålan vadderas med trassel så att maskinfolket har det bekvämt under de kallaste månaderna.

Likt ett bisamhälle så har maskinrummet sina egna drönare, de kallas för motormän. Motormannen blir könsmogen efter sin första kolvhalning, alternativt efter att ha plockat isär en smörjoljeseparator och satt ihop den igen för lunch.

Ledaren för maskinfolket kallas för Chief, denne är skygg och svår att hitta men brukar ibland vistas på bryggan från 16.30 till 17.00, utom på söndagar, då vet ingen var chiefen är.

Maskinfolk är ofta tekniskt begåvade och kan därmed vara behjälpliga med diverse teknik-relaterade göromål, till exempel att matcha skruvar med passande muttrar. Observera att detta endast gäller dimensioner över M-48.

Om du skulle ha oturen att stöta på en aggressiv individ så kom ihåg att inte försöka resonera med den, det resulterar oftast i att konflikten trappas upp. 

Be istället vänligt om ”luft på däck” då ser den dig inte längre som ett hot, utan bara som jobbig.